[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry.

Vuokraamme palveluasuntoja vanhuksille

Tuotamme asumiseen liittyviä palveluja

Järjestämme kotona asuville muistisairaille kuntouttavaa päivähoitoa

Olemme erikoistuneet liikuntakykyisten muistisairaiden ympärivuorokautiseen hoitoon

Tuotamme toimintakykyä ylläpitävää päivätoimintaa

Tarjoamme muistineuvola palveluita

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry on perustettu vuonna 1973. Yhdistyksen päämääränä jo tuolloin oli edistää vanhusten hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä, sekä parantaa heidän elämänlaatuaan. Toiminnallisena tavoitteena siten oli ylläpitää vanhustentaloja, järjestää virkistys- ja hoitopalveluja sekä päivätoimintaa.
Tavoitteensa mukaisesti yhdistys rakennutti ensimmäisen vanhustentalonsa Halikon kirkolle vuonna 1976. Talon nimeksi tuli Hopealehto.   
  Asunto-olojen parantamista jatkettiin rakentamalla v. 1983 Märynummelle vanhusten rivitalo. Vuonna 1995 Hornintielle rakennettiin yhdistyksen ensimmäinen palvelutalo Koivulehto. Vuonna 2000 käynnistyivät Tammilehdon palvelukeskuksen rakentamistyöt ja talon toiminta alkoi tammikuussa 2001. 
   

Merkittävä muutos yhdistyksen toiminnassa tapahtui juuri vuoden 2001 alussa: Tammilehdon palvelukeskukseen palkattiin yhdistyksen oma henkilökunta (yht. 16 henkilöä) ja yhdistyksen sekä Halikon kunnan välille laadittiin ostopalvelusopimus.