[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry.

Vuokraamme palveluasuntoja vanhuksille

Tuotamme asumiseen liittyviä palveluja

Järjestämme kotona asuville muistisairaille kuntouttavaa päivähoitoa

Olemme erikoistuneet liikuntakykyisten muistisairaiden ympärivuorokautiseen hoitoon

Tuotamme toimintakykyä ylläpitävää päivätoimintaa

Tarjoamme muistineuvola palveluita

  Asiakastyytyväisyys 2014


Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys

Asiakastyytyväisyyskyselyt suoritettiin tammikuussa 2014 Verkonkutoja-hankkeessa luotua mittaria soveltaen. Kyselylomakkeita muokattiin vastaamaan palvelukeskuksen tarpeita, ja niistä muotoiltiin sekä asukkaille että omaisille soveltuvat kyselylomakkeet.

Kyselyn tulokset voitte ladata tästä linkistä.

 


Augus-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys

Tyytyväisyyskyselyt August-kodin asukkaiden omaisille suoritettiin tammi-helmikuussa 2014 Verkonkutoja-hankkeessa luotua mittaria soveltaen. Kyselylomakkeita muokattiin vastaamaan palvelukeskuksen tarpeita, ja niistä muotoiltiin omaisille soveltuvat kyselylomakkeet.

Kyselyn tulokset voitte ladata tästä linkistä.

 


Asiakkaiden ja omaisten tyytyväisyys Tammilehdon päivähoidon palveluun.

Asiakastyytyväisyyskyselyt suoritettiin tammikuussa 2014 haastattelemalla päivähoidon asiakkaita sekä suorittamalla postikysely päivähoidon asiakkaiden omaisille. Haastattelulomakkeet ja kyselylomakkeet työstettiin vastaamaan päivähoidon tarpeita.

Kyselyn tulokset voitte ladata tästä linkistä.