[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry.

Vuokraamme asuntoja vanhuksille

- Tammilehto

- Vanhustentalot Koivu- ja Hopealehto

Tuotamme tehostettua palveluasumista

Tuotamme toimintakykyä ylläpitävää päivätoimintaa

Tarjoamme muistineuvola palveluita

 

Sijaintimme kartalla

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry:n tietosuojaseloste(Henkilötietolain 10 §: n ja EU: n yleisen tietosuojalain mukaan)

Rekisterienpitäjä

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry Hornintie 7a, 24800 HALIKKO

Tietosuojavastaava

Päivi Koivisto paivi.koivisto@tammilehdon.fi puh. 044-7278301

Rekisterit

Asukasrekisteri, tuettu palveluasuminen

Rekisteri asuntohakemuksista
Avainluovutus- ja kulunvalvontarekisteri
Henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä koskeva rekisteri Jäsenrekisteri
Rekisteri päivätoiminnan asiakkaista
Halikon vanhustenkotiyhdistyksen työnhakijatietorekisteri Kameravalvontarekisteri
Vivago hoitajakutsurekisteri
Päivähoidon asiakas- ja markkinointirekisteri Muistineuvolan asiakas- ja markkinointirekisteri Asukasrekisteri, tehostettu palveluasuminen

 1. Mitä henkilötietoja keräämme ?

Keräämme vuokra-asunnon hakijoilta, palvelujen piiriin tulevilta asiakkailta, yhdistyksen jäseniltä, henkilökunnalta ja työpaikanhakijoilta henkilötietoja, jotka ovat oleellisia vuokraustoiminnan, palvelun tuottamisen, yhdistystoiminnan ja henkilöstöhallinnon kannalta.

Voimme kerätä esim.

 • nimen ja henkilötunnuksen tunnistamista ja yksilöintiä varten

 • yhteystietoja, (osoitteet puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet yhteydenottoa varten, tarvittaessa myös omaisilta)

 • palveluiden tuottamisen kannalta oleelliset tiedot (esim. terveystiedot)

 • asiakkaan tekemiä valintoja koskevia tietoja, kuten henkilötietojen käyttöä koskevia suostumuksia, rajoituksia,

  kieltoja, valokuvien julkaisulupia.

 • pankkiyhteystietoja

 • ammattiyhdistystietoja

Tiedot voivat olla tallennettuna joko sähköisesti tai paperiversiona. Tallennetuista tiedoista on laadittu rekisteriselosteet

 1. Mistä saamme henkilötietoja?

Keräämme henkilötietoja pääasiassa tuotteiden (vuokra-asuntojen) ja palvelujen markkinoinnin ja muun palveluiden käyttöön liittyvien asioinnin yhteydessä. Saamme tietoja myös kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta silloin, kun kunta on ostamassa palveluja asiakkaille.
  • jäseneksi liittymisen yhteydessä

  • henkilöstön täyttämästä henkilötietokaavakkeesta

  • työnhakijaksi ilmoittautuneiden henkilöiden hakemuksista

 1. Mihin tarkoituksiin tietoja keräämme?

  Keräämme tietoja vain ennalta määriteltyjä käyttötarkoituksia varten.

 • tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen
 • sopimusten mukaisten asioiden hoitamiseen (esim. laskutus, hoito- ja palvelusuunnitelmien toteutus)
 • markkinointiin
 • oikeudellisten asioiden hoitamiseen (vaateet ja velvollisuudet)
 • henkilöstöhallintoon liittyvien asioiden hoitamiseen, (esim. palkkakirjanpito)
 1. Kuka henkilötietoja käsittelee ja kenelle tietoja luovutetaan?

  Henkilötietoja käsittelevällä henkilökunnallamme, hallituksellamme ja yhteistyötahoillamme (palkanlaskija, isännöitsijä) on salassapitovelvollisuus. Toimimme niin, ettei asiakkaidemme, asukkaidemme, jäseniemme ja henkilökuntamme yksityiselämän suojaa loukata. Toimimme lakien mukaisesti, noudattaen hyviä henkilötietojen käsittelytapoja ja varovaisuutta.

  Palvelujen piirissä olevien asiakkaiden henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen henkilökunta ja isännöitsijä. Jäsenien tietoja käsittelevät toiminnanjohtaja ja isännöitsijä. Henkilökunnan tietoja käsittelevät toiminnanjohtaja, palkanlaskija ja isännöitsijä ja hallitus. Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan silloin, em. henkilöiden työtehtävät todellisuudessa vaativat henkilötietojen käsittelyä.

  Asiakkaita, henkilöstöä ja jäsenistöä koskevia tietoja luovutetaan eteenpäin asianomaisen antamalla suostumuksella tai silloin, kun tietojen luovuttaminen perustuu lakiin. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:N ulkopuolelle

 2. Miten kauan tietoja säilytetään?

  Säilytämme asiakkaidemme, jäseniemme ja henkilökuntamme henkilötietoja niin kauan, kuin se on käyttötarkoituksen mukaan tarpeellista, tai kuin sopimukset ja lait edellyttävät.

 3. Tietoturva

  Henkilötiedot on suojattu niin, että tietoihin pääsy, tietojen hävittäminen tai muu käsittely on mahdollista vain niillä henkilöillä, joilla on niihin tehtäviin oikeus.

  Henkilötiedot on suojattu erilaisin teknisin toimin, palomuurein, salasanoin jne. Kovalevyt on salattu. Myös tilojen turvallisuus ja kulunvalvonta suojaavat henkilötietoja. Kovalevyt on salattu. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan ja ne ovat palautettavissa.
  Henkilötietojen asianmukainen käsittely käydään läpi perehdytyksissä ja henkilöstölle annettavissa koulutuksissa
  .

 4. Rekisteröityjen oikeudet

  Rekistereissä olevilla henkilöillä on oikeus tarkistaa häntä koskevat, rekistereissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle (selviää rekisteriselosteesta.) Tarkastuspyyntö käsitellään kahden kuukauden kuluttua pyynnön allekirjoituspäivämäärästä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. Tarkemmat ohjeet löytyvät rekisteriselosteesta.